Sanctiemaatregelen

Sancties zijn beperkende maatregelen die overheden of internationale organisaties instellen tegen een bepaald doelwit. Een doelwit kan een land zijn, maar ook personen, entiteiten, goederen of diensten. Beperkende maatregelen hebben als doel om activiteiten of beleid van het doelwit te veranderen. 

Welke sanctieregelingen kunnen van toepassing zijn?

  • financiële beperkingen (kredieten, betalingen, documentaire kredieten)

  • algemene of specifieke handelsbeperkingen (in-en uitvoerverboden)

  • wapenembargo's

  • beperkingen op toelating (visum- of reisverbod)

Welke sanctieregelingen kunnen van toepassing zijn?

ABN AMRO houdt zich aan internationale sanctieregelingen waaronder de sanctieregelingen van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Daarnaast houdt ABN AMRO zich ook aan lokale sanctieregelgeving van landen waarin de bank actief is. 

ABN AMRO heeft ook een eigen sanctiebeleid. Dit houdt in dat de bank in sommige gevallen een strenger beleid hanteert dan externe sanctieregelingen vereisen. Wij maken dit beleid op basis van onze eigen risicoanalyse. 

In welke gevallen hanteert ABN AMRO op dit moment beleid?

Op dit moment heeft ABN AMRO een strenger beleid ten aanzien van de handel met onderstaande landen in de tabel. Handelt u of gaat u handelen met een van deze landen? Dan verzoeken wij u om altijd vooraf contact op te nemen met de bank. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden om transacties voor u uit te voeren. U beperkt daarmee het risico dat wij uw transactie niet uitvoeren op grond van wettelijke of interne bepalingen. Controleer regelmatig de website van ABN AMRO en van de autoriteiten zoals UN, EU en US. U weet dan zeker dat u over de meest actuele informatie beschikt. 

ISO Landencode Land
CU Cuba
IR Iran
KP Noord-Korea
SD Soedan
SY Syrië
SS Zuid-Soedan

Let op! Voor het uitvoeren van sommige transacties maakt ABN AMRO gebruik van één of meerdere correspondentbanken. Correspondentbanken kunnen een ander sanctiebeleid hanteren dan ABN AMRO. Dit kan ervoor zorgen dat uw transactie vertraging oploopt of niet wordt uitgevoerd.