Naar de navigatie Naar de inhoud

Sanctiemaatregelen

Sancties

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hanteren restrictieve maatregelen ('sancties') tegen bepaalde landen met als doel een wijziging van activiteiten of beleid  in die landen te bewerkstelligen. Daarnaast kunnen ook andere landen waarin de bank opereert eigen maatregelen opleggen.

Deze maatregelen betreffen onder andere: 

  • financiële beperkingen (kredieten, betalingen, documentaire kredieten)

  • algemene of specifieke handelsbeperkingen (in-en uitvoerverboden)

  • wapenembargo's

  • beperkingen op toelating (visum- of reisverbod)

ABN AMRO is verplicht zich te houden aan de wettelijke beperkende maatregelen. Daarnaast hanteert de bank in sommige gevallen een nog restrictiever beleid, gebaseerd op eigen risicoanalyses. Daarom zijn de mogelijkheden om via ABN AMRO transacties met deze landen te doen beperkt.

 

Handelt of gaat u handelen met deze landen?

U wordt dringend verzocht om, wanneer u overweegt zaken te gaan doen met landen waartegen beperkende maatregelen zijn afgekondigd, altijd vooraf contact op te nemen met de bank. Indien u zonder voorafgaand overleg met de bank transacties verricht met deze landen loopt u het risico dat de bank, op grond van de wettelijke bepalingen en/of het daarvan afgeleide interne beleid, deze transacties niet zal uitvoeren.

Controleer ook regelmatig de website van ABN AMRO en van de bevoegde autoriteiten (onder andere de VN, EU en VS) om vast te stellen of u nog over de meest actuele informatie beschikt.

 

Beperkende maatregelen zijn onder andere van kracht op deze landen

ISO Landencode Land
CU Cuba
IR Iran
KP Noord-Korea
SD Soedan
SY Syrië
SS Zuid-Soedan

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube