Bevoegdheden beheren

Medewerkers toegang geven tot Internet Bankieren

Bent u eigenaar van het Internet Bankieren contract? Of bent u gemachtigd om bevoegdheden te beheren? Dan kunt u medewerkers toevoegen of verwijderen. En u kunt eenvoudig instellen tot welke rekeningen uw medewerkers toegang krijgen. U kunt per keer maximaal 5 medewerkers toegang verlenen voor maximaal 5 bedrijven of instellingen.

Persoon 1 :
 
  • Log in en ga naar het menu 'Bevoegdheden beheren'.
  • U stelt hier de bevoegdheden van de betreffende personen in.
  • Klik op 'OK & Naar verzenden'.
  • Selecteer de opdrachten die u wilt verzenden en klik op 'verzenden'.
  • U krijgt nu een melding dat de opdracht nog moet worden bijgetekend. Er staat ook hoeveel mensen moeten bijtekenen. Wie dat zijn ziet u aan de eerste nummers van de pas van degene die moet bijtekenen). Zij krijgen hier geen melding van. U moet ze dus zelf op de hoogte stellen. Het bijtekenen moet altijd op dezelfde dag gebeuren.
Persoon 2 (en als het nodig is persoon 3):
 
  • Log in en klik op het tabblad 'Beheer'.
  • Bij 'Bevoegdheden beheren' ziet u welke wijzigingen er klaar staan. Bij alle opdrachten die nog verzonden moeten worden, staat 'nog verzenden'. Wilt u weten wat uw nieuwe bevoegdheden worden, na ondertekening? Klik dan op 'details'.
  • Verzend de wijzigingen a.u.b. Klik op het tabblad 'Bevoegdheden' en daarna op de knop 'Wijzigingen verzenden'.
  • Als de ondertekening succesvol is, verschijnt daar een melding van.

U kunt dit zelf eenvoudig regelen. In het formulier via Internet Bankieren (log in) geeft u aan wie toegang krijgt en hoe. Of wie verwijderd moet worden. Houd het rekeningnummer en de naam van uw medewerker bij de hand.

Toegang medewerkers aanpassen

U beheert zelf binnen Internet Bankieren de bevoegdheden van uw medewerkers. Log in en ga naar het menu 'bevoegdheden beheren'.
 
Met 'overzichten inzien' kan uw medewerker bij- en afschrijvingen inzien van rekeningen waarvoor deze bevoegd is. Als eigenaar stelt u in voor welke rekeningen de medewerker bevoegd is en welke rekeningen uitgesloten worden.
 
Met 'opdrachten aanmaken' kan uw medewerker betalingen klaarzetten voor verzending.
 
Met 'verzenden' kan uw medewerker betalingsopdrachten verzenden tot de geldende banklimieten. Als eigenaar van de rekening bepaalt u tot welk bedrag medewerkers betalingen (zelfstandig) mogen uitvoeren. Of dat alle betalingen gezamenlijk geaccordeerd moeten worden voor verzending (dubbele autorisatie van betalingen). 

Met meerdere personen 'Bevoegdheden beheren'

Neem eerst contact op Client Services op 088-2262614. Zij zorgen ervoor dat uw Internet Bankieren zo wordt ingesteld dat u alleen nog met 2 (of meer) personen bevoegdheden kunt beheren.

Uw medewerker kan met een Betaalpas of een Access Card toegang krijgen tot Internet Bankieren.
 
Met een Betaalpas heeft uw medewerker toegang tot Internet Bankieren én kan deze gebruik maken van geld- en betaalautomaten. Met de Access Card heeft uw medewerker alleen toegang tot Internet Bankieren. Hiermee kan deze geen gebruik maken van geld- en betaalautomaten.

Mobiel Bankieren voor uw medewerkers

U geeft medewerkers eenvoudig toegang tot Mobiel Bankieren. Namelijk via Internet Bankieren. Log in en kies vervolgens voor 'Bevoegdheden Beheren' via 'Beheer/productaanvragen verzenden'. Geef daarna uw medewerker toegang tot het gebruik van de 5-cijferige identificatiecode. Hiermee kan uw medewerker ook de Mobiel Bankieren App gebruiken. Vergeet niet om de toegang weer uit te zetten als een medewerker een andere functie krijgt. Of het bedrijf verlaat.

Bij het verzenden van betalingen ziet de medewerker in Internet Bankieren het scherm 'Opdrachten verzenden [stap 1 van 3]' met een overzicht van de betalingsopdrachten.
 
Is het vakje voor de betaling 'aan te vinken' leeg, dan kan de medewerker deze betaling aanvinken en verzenden.
 
Is het vakje voor de betaling 'grijs', dan heeft de medewerker de betaling al getekend  voor verzending of heeft de medewerker niet voldoende bevoegdheden om de betalingsopdracht te verzenden.
 
Als naast het vakje 'voor de betaling' het symbool 1 of 2 wordt getoond, dan zijn er voor de betaling meerdere handtekeningen nodig om te verzenden. Het getal in het symbool geeft aan hoeveel personen dit nog moeten doen.

In de statuten van sommige bedrijven, verenigingen of stichtingen wordt dit verplicht gesteld. Er staat dan dat het beheer van bevoegdheden door 2 personen of bestuursleden gedaan moet worden. In Internet Bankieren kan dat. Zo zorgt u er eenvoudig voor dat wijzigingen in bevoegdheden ook altijd door 2 personen worden gedaan. Dat zorgt voor meer veiligheid en het tegengaan van fouten. Ook als de statuten dit niet verplichten, kunt u natuurlijk van deze mogelijkheid gebruikmaken.