Financiële zekerheid
Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
Eenvoudig online aanvragen

Regel online uw garantie

Garantie aanvragen

Hoe werkt een garantie?

Een garantie is geen betaalmethode. Het biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij een financiële compensatie. Voor iedere bankgarantie geldt: een bank stelt zich garant.

Eenvoudig online uw garantie aanvragen

Houd alvast uw rekeningnummer, uw bedrijfsgegevens en de gegevens van de begunstigde bij de hand. Nadat we uw volledige aanvraag correct hebben ontvangen, blokkeren we het bedrag voor de dekking van de garantie op uw zakelijke rekening. Dit bedrag komt weer vrij zodra u bericht van ons ontvangt dat de garantie is beëindigd.
Let op: alleen op werkdagen kunnen wij uw aanvraag verwerken.

Welke risico's neemt u bij internationale transacties?

Bij internationale transacties wilt u zich zo goed mogelijk indekken tegen het risico dat uw handelspartner niet levert of betaalt. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.

Start de vragen

Veelgestelde vragen

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren wij op uw betaal- of spaarrekening. U moet daarom zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Iedere garantie heeft een eigen tariefstructuur. Via de Servicedesk Garanties, 010 - 402 37 00 (lokaal tarief), kunt u de exacte tarieven opvragen. Voor verschillende onderdelen hanteren wij standaardtarieven.  

Tarieven Trade Finance (pdf, 39kB)
Trade Finance charges (EN) (pdf, 38kB)

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Bereidverklaring voorwaardelijk
 • Gegoedheidsverklaring (Letter of Good Standing)
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Aannemingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie
 • Leveringsgarantie
 • Retentiegarantie
 • Douanegarantie
 • Notarisgarantie
 • Procesgarantie
 • Productschapgarantie
 • Ontbrekend cognossementgarantie

Lees meer over de soorten garanties

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan. 
Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Bel dan met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00.

Alleen als opdrachtgever kunt u een wijziging doorgeven. Dit kan eenvoudig online.
Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan nemen wij contact op met deze partij om toestemming te vragen. 

De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:
• het bedrag (obligo) van de garantie
• de looptijd van de garantie
• de garantietekst

Wijzigen garantie

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan geld zijn dat op uw betaal- of spaarrekening staat, of een lening of faciliteit die u bij de bank heeft. Wij blokkeren het garantiebedrag totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Vraag uw relatiemananger naar de mogelijkheden of neem contact op met Client Services.

Garantieaanvragen verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking en ons interne goedkeuringsproces. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen de opdrachtbevestiging die u ondertekend moet terugsturen. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzenden wij de garantie zo spoedig mogelijk.

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te hebben onder de garantie en dat ABN AMRO ontslagen is van haar verplichtingen. 
 
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze brief kunt u in de meeste gevallen gebruiken; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. Zorg ervoor dat de brief rechtsgeldig is ondertekend door alle betrokken begunstigden op eigen briefpapier en voorzien is van een bedrijfsstempel(s). De begunstigde moet het referentienummer van de garantie vermelden en de brief richten aan ABN AMRO.
 
Zodra de bevestiging door ABN AMRO is ontvangen, heeft de begunstigde geen rechten meer onder de garantie. Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar ABN AMRO zich aan moet houden. 
 
Heeft u vragen over het beëindigen van een garantie? Neem contact op met de Servicedesk Garanties: 010 - 402 37 00

Wanneer heft ABN AMRO de blokkering van het garantiebedrag op?

Wij heffen de blokkering op het garantiebedrag op als:

 1. de einddatum van de garantie is verstreken, of
 2. als wij van de begunstigde een afstandsverklaring hebben ontvangen. Daarmee stopt de begunstigde een garantie zonder einddatum of beëindigt hij een garantie eerder dan de einddatum.

Download afstandsverklaring

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Lees de FAQ over Brexit

Heeft u vragen over de voorbereiding van ABN AMRO op de Brexit? De FAQ geven antwoord op vragen over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen en de mogelijke impact op onze dienstverlening.

Download de FAQ