Eenvoudig online uw garantie aanvragen

Houd alvast uw rekeningnummer, uw bedrijfsgegevens en de gegevens van de begunstigde bij de hand. Nadat we uw volledige aanvraag correct hebben ontvangen, blokkeren we het bedrag voor de dekking van de garantie op uw zakelijke rekening. Dit bedrag komt weer vrij zodra u bericht van ons ontvangt dat de garantie is beëindigd. Let op: alleen op werkdagen wordt uw aanvraag verwerkt.

Uw garantie online regelen?

Garantie aanvragen

Voordelen

Een garantie kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren. En met onze garanties heeft u meer voordelen:
 • Financiële zekerheid voor uw handelspartner
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
 • Eenvoudig online aanvragen

Hoe werkt een garantie?

Een garantie is geen betaalmethode. Het biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij een financiële compensatie. Voor iedere garantie geldt: ABN AMRO stelt zich garant!

Veelgestelde vragen

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren wij op uw betaal- of spaarrekening. U moet er daarom voor zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Iedere garantie heeft een eigen tarievenstructuur. Via de Servicedesk Garanties, 010 - 402 37 00 (lokaal tarief), kunt u de exacte tarieven opvragen. Voor verschillende onderdelen hanteren wij standaardtarieven.  

Tarieven
Rates

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Bereidverklaring voorwaardelijk
 • Gegoedheidsverklaring (Letter of Good Standing)
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Aannemingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie
 • Leveringsgarantie
 • Retentiegarantie
 • Douanegarantie
 • Notarisgarantie
 • Procesgarantie
 • Productschapgarantie
 • Ontbrekend cognossementgarantie

Soorten garanties

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan. 
Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Neem dan contact op met de Servicedesk Garanties via telefoonnummer 010 - 402 37 00.

Alleen als opdrachtgever kunt u een wijziging doorgeven. Dit kan eenvoudig online. Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan nemen wij contact op met deze partij om toestemming te vragen. De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:
• het bedrag (obligo) van de garantie
• de looptijd van de garantie
• de garantietekst

Wijzigen garantie

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u over voldoende werkkapitaal beschikt om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet of creditgeld zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij ABN AMRO of kijk op de pagina Contact.

U ontvangt rente over het saldo op de Bankgarantie Dekkingsrekening. De hoogte ervan hangt af van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Garantieaanvragen verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking en ons interne goedkeuringsproces. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen de opdrachtbevestiging die u ondertekend moet terugsturen. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzenden wij de garantie zo spoedig mogelijk.

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig, eventueel vergezeld van de originele bankgarantie. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te zullen ontlenen aan de garantie en dat ABN AMRO ontslagen is van haar verplichtingen.
 
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze brief kunt u in de meeste gevallen gebruiken; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. Zorg ervoor dat de brief rechtsgeldig is ondertekend door alle betrokken begunstigden op eigen briefpapier en/of voorzien is van een eigen stempel. De begunstigde dient het referentienummer van de garantie te vermelden en deze te richten aan ABN AMRO.
 
Zodra de bevestiging door de bank is ontvangen, kan de begunstigde geen rechten meer ontlenen aan de garantie. Stel uw vraag hierover aan de Servicedesk Garanties.
Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar ABN AMRO zich aan dient te houden.

Uw garantie na beëindiging

Voor garanties die afgeboekt moeten worden vóór de vermelde looptijd in de garantie hebben wij een beëindigingsbevestiging van de begunstigde nodig. Na het afboeken van de garantie wordt het gereserveerde bedrag vrijgegeven.

Download afstandsverklaring

Bij de aanvraag van een garantie maken wij gebruik van ‘Aangetekend Mailen’. Dit betekent dat u een aangetekende e-mail ontvangt in plaats van een aangetekende brief. Deze e-mail kunt u ophalen door middel van het klikken op een knop in uw inbox. U kunt de e-mail accepteren of weigeren, vergelijkbaar met de fysieke praktijk.

Hoe werkt het?

Om aangetekende e-mails te ontvangen hoeft u niets te doen. U ontvangt deze beveiligde e-mails automatisch in uw inbox. Zodra u de aangetekende e-mail heeft geaccepteerd ontvangt u het originele bericht. Het proces is compatibel met alle denkbare e-maildiensten (Outlook, Hotmail, Gmail, etc.) en mobile applicaties (iPad, iPhone, Android, Blackberry etc.). De fysieke postprocessen worden vervangen, maar uw juridische zekerheid blijft.

Hoe veilig is Aangetekend Mailen?

Alle aangetekende e-mails zijn voorzien van een ‘fingerprint’, zodat u daarmee de echtheid van het bericht kunt aantonen. In de aangetekende email kunt u zien van wie deze afkomstig is, wat het onderwerp is en welke bijlages erbij zitten. Hiermee zijn alle aangetekende e-mails beveiligd en beschermen wij u tegen ongewenste en frauduleuze e-mail.

Waarom Aangetekend Mailen?

Om een bank te worden die bijdraagt aan een betere wereld werkt ABN AMRO aan duurzame financiële oplossingen en een duurzame bedrijfsvoering. Aangetekend mailen stelt ons in staat om het papierverbruik binnen ABN AMRO verder terug te dringen. Hierdoor hebben we een directe, positieve impact op de maatschappij en reduceren we onze ecologische voetafdruk.

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.