Bankgarantie dekkingsrekening

Met een bankgarantie biedt u uw zakenpartners de zekerheid dat zij hun geld ontvangen, óók als u uw verplichtingen niet nakomt. Dat schept vertrouwen.

U zet financiële reserves opzij op de Bankgarantie Dekkingsrekening. Dit is de zekerheidsstelling voor de bank in ruil waarvoor wij uw zakenpartners een garantie bieden. U kunt dan bij ons:

  • Een bankgarantie afsluiten zonder gebruik te maken van uw kredietfaciliteit

  • Volstaan met één dekkingsrekening voor alle bankgaranties   

Rentevergoeding

U ontvangt rente over het saldo op de Bankgarantie Dekkingsrekening. De hoogte ervan hangt af van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt. De blokkering wordt dan opgeheven. Het deel dat was geblokkeerd is dan weer vrij opneembaar.

Bekijk de actuele spaarrentes

Rentebijschrijving

U ontvangt de rente per kwartaal. Wij betalen de rente aan u uit op de vijfde werkdag van het kwartaal.

Rente-ontwikkeling

Ingangsdatum Rente (effectief)
31 mei 2016 0,00% 
29 februari 2016  0,15% 
31 december 2015 0,30%
30 september 2015 0,40%
31 mei 2015 0,45% 
31 december 2014 0,55% 
30 september 2014 0,65%
30 juni 2014 0,80%
30 september 2013 0,90%