• Uw betaling gegarandeerd
  • Geconfirmeerd krediet geeft extra zekerheid
  • Uw zaken volledig in eigen hand

Veilig zakendoen over de grens. Meer weten?

Bel met de Servicedesk Trade 
010 - 402 54 44 (lokaal tarief) 
of per e-mail

Geld voor uw waar

Gaat u goederen exporteren naar het buitenland? En wilt u zeker weten dat u geld voor uw waar krijgt? Met een Documentair Krediet (Letter of Credit, afgekort L/C) garandeert de bank van de importeur uw betaling. Zodra u aan uw verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u het geld.

Hoe werkt een handelswissel?

Gebruikt u vaak een documentair krediet?

Met het online systeem Extradeal kunt u als exporteur of importeur op elk gewenst moment een Documentair Krediet starten. En volgt u eenvoudig de voortgang.

Nog meer zekerheid

Wilt u als exporteur nog meer zekerheid? Dan kunt u het krediet door uw bank laten 'confirmeren'. Hiermee verplicht uw bank zich tot de overeengekomen betaling zodra u aan uw verplichtingen heeft voldaan. Zo bent u beschermd tegen het kredietrisico van de bank van de importeur én tegen het landenrisico van deze importeur.

Verschil Documentair Incasso en Documentair Krediet (Letter of Credit)

Doet u nog niet zo lang zaken met uw importeur? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso worden de goederen pas geleverd nadat het geld binnen is. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de documenten en de betaling, maar garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) garanderen de betrokken banken deze betaling wel. De bank van de importeur (koper) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen aan de exporteur (verkoper).

Wat is een Documentair Krediet?

Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit, afgekort L/C) verplicht de bank van de importeur (koper) zich om een bepaald bedrag te betalen aan de exporteur (verkoper). De bank betaalt dat bedrag namens de importeur uit onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan omschreven in een Documentair Krediet. Het initiatief gaat uit van de importeur. Hij zorgt ervoor dat hij via zijn eigen bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels) na betaling in bezit krijgt. De exporteur weet zeker dat de importeur betaalt.

Betalingsvoorwaarden

In een Documentair Krediet staat wanneer de importeur betaalt. Dit kan zijn zodra de documenten worden afgeleverd: 'tegen zicht'. Of pas na de datum die in het Documentair Krediet staat: 'uitgestelde betaling'. Bij uitgestelde betaling kan de exporteur, als hij dat wil, meteen over het geld beschikken. Dit kan alleen als de bank van de exporteur contant wil afrekenen met discontorente.

Kredietvoorwaarden

Als u als exporteur aan alle kredietvoorwaarden voldoet die in het Documentair Krediet staan, weet u zeker dat u wordt betaald. U moet binnen een vastgelegde termijn de overeengekomen handelsdocumenten aanbieden. Welke documenten dat zijn, is afhankelijk van onder andere invoerbepalingen, leveringscondities, het soort transactie en de afspraken die u met de importeur heeft gemaakt.

Voor wie?

Voor ondernemers die in het buitenland goederen (ver)kopen en zich willen indekken tegen betalingsrisico's. Denk hierbij aan:

  • internationale transacties met nieuwe, onbekende relaties
  • transacties waarmee een groot bedrag is gemoeid
  • exporttransacties met economisch wat minder stabiele landen.

Kosten

Tarieven (pdf, 69kB) 
Rates

Bank- en landenrisico

U kunt een Documentair Krediet laten confirmeren. Dan neemt uw bank de betalingsverplichting over van de bank van de importeur. Als u aan alle voorwaarden voldoet, bent u beschermd tegen zowel het kredietrisico van de bank van de importeur als tegen het landenrisico van deze importeur.

Aanvragen of advies

Meer weten over Documentaire Kredieten of een Documentair Krediet aanvragen? Neem contact op met de Servicedesk Trade, telefoonnummer 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw relatiemanager.