Zekerheid van betaling voordat uw handelspartner de handelsdocumenten krijgt
Als afnemer kunt u snel naar de douane
Online overzicht met Extradeal

Veilig zakendoen over de grens. Meer weten?

Bel met de Servicedesk Trade 
010 - 402 54 44 (lokaal tarief) 
of mail

Met een gerust hart internationaal zakendoen

Als leverancier stuurt u de handelsdocumenten en de incassovoorwaarden naar ons. Wij versturen de documenten naar de bank van uw handelspartner. Nadat uw handelspartner heeft betaald of de wissel heeft geaccepteerd volgens de incassovoorwaarden, krijgt hij de handelsdocumenten. U houdt het risico dat uw handelspartner niet betaalt, terwijl uw goederen al verscheept zijn. Daarom is een Documentair Incasso vooral geschikt als u uw handelspartner vertrouwt.

Snel naar de douane

Goederen kopen in het buitenland hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kloppen de handelsdocumenten volgens u? Wij zorgen voor de betaling of bevestigen uw acceptatie van de wissel aan de bank van uw handelspartner.

Online overzicht wanneer u wilt

Koopt u goederen? Bekijk de handelsdocumenten met Extradeal. Met dit gratis systeem kunt u uw documentair betalingsverkeer online beheren. Dan weet u waarmee u akkoord gaat. Ook de handelsdocumenten voor de verkoop van goederen verstuurt u eenvoudig met Extradeal.

Verschil Documentair Incasso en Documentair Krediet (Letter of Credit)

Wilt u of uw handelspartner zekerheid over de kwaliteit, tijd en locatie van de levering? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso betaalt de afnemer als de levering aan de incassovoorwaarden voldoet. Daarna ontvangt hij van zijn bank de handelsdocumenten en is hij eigenaar van de levering. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de handelsdocumenten en de betaling, maar zij garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) is dit wel het geval. De bank van de afnemer (importeur) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen als de leverancier (exporteur) aan de in het Documentair Krediet gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Welke risico's neemt u bij internationale transacties?

Bij internationale transacties wilt u zich zo goed mogelijk indekken tegen het risico dat uw handelspartner niet levert of betaalt. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.

Start de vragen

Wat is een documentair incasso?

Bij een Documentair Incasso neemt de leverancier het initiatief. Hij laat zijn bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels) aanbieden bij de bank van de afnemer. De afnemer kan pas over de handelsdocumenten en daarmee veelal de goederen beschikken als hij via zijn bank de incasso heeft betaald, of als hij de wissel heeft geaccepteerd voor betaling op de vervaldag.

De bank is alleen intermediair in de transactie. De leverancier houdt het risico dat de afnemer niet betaalt of de wissel niet accepteert. Als dit gebeurt terwijl de goederen al op de plaats van bestemming zijn aangekomen, dan moet hij kosten maken om de goederen terug te krijgen of ergens anders te verkopen.

Voor wie?

Voor ondernemingen die internationale transacties doen en zelf willen bepalen welke betalingsrisico's ze willen lopen.

Kosten

Tarieven (pdf, 69kB)

Soorten

Documents against Payment (D/P) 
Hiermee geeft u ons de opdracht om de handelsdocumenten aan de afnemer ter beschikking te stellen tegen betaling van het afgesproken incassobedrag.

Eerder beschikken over uw geld 
U heeft met een afnemer afgesproken dat hij de termijnwissel op een bepaalde datum in de toekomst betaalt. Wilt u toch eerder over het geld beschikken, dan kunt u de wissel laten disconteren. Dit houdt in dat u de termijnwissel aan ons verkoopt, onder aftrek van de discontorente. 

Documents against Acceptance + Aval (extra betalingszekerheid) 
Wilt u nog meer zekerheid? Kies dan voor D/A plus Aval. De toevoeging 'Aval' staat voor 'avalisation'. Dit betekent dat de bank van uw afnemer garant staat voor de betaling van de wissel op de vervaldag.

Aanvullende informatie

Aanvragen

Voor het verzenden van uw documenten naar de bank en het opstellen van uw incassovoorwaarden kunt u terecht bij onze adviseurs van de Servicedesk Trade. Hier vraagt u ook een elektronisch verzendformulier aan. Neem contact op via 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com.

Vragen of advies?

Meer weten over Documentaire Incasso's? Bel de adviseurs van de Servicedesk Trade via 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw relatiemanager.