• Als de importeur betaalt, krijgt hij zijn goederen
  • Snel naar de douane
  • Online overzicht

Veilig zakendoen over de grens. Meer weten?

Bel met de Servicedesk Trade 
010 - 402 54 44 (lokaal tarief) 
of per e-mail

Geld voor uw waar

Als exporteur stuurt u de handelsdocumenten en de incassovoorwaarden naar ons. Wij versturen de documenten naar de bank van de importeur. Pas als de importeur voldoet aan de incassovoorwaarden, krijgt hij de handelsdocumenten. Zo krijgt u zeker geld voor uw waar.

Snel naar de douane

Goederen kopen in het buitenland hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kloppen de handelsdocumenten? Dan maakt u via ons het geld over naar uw zakenrelatie. Komt u daarmee uw afspraken na? Dan ontvangt u de handelsdocumenten; op naar de douane om uw goederen te halen.

Online overzicht wanneer u wilt

Koopt u goederen? Bekijk de handelsdocumenten met Extradeal. Met dit gratis systeem kunt u uw documentair betalingsverkeer online beheren. Dan weet u waarmee u akkoord gaat. Ook de handelsdocumenten voor de verkoop van goederen verstuurt u eenvoudig met Extradeal.

Verschil Documentair Incasso en Documentair Krediet (Letter of Credit)

Doet u nog niet zo lang zaken met uw importeur? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso worden de goederen pas geleverd nadat het geld binnen is. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de documenten en de betaling, maar garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) garanderen de betrokken banken deze betaling wel. De bank van de importeur (koper) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen aan de exporteur (verkoper).

Wat is een documentair incasso?

Bij een Documentair Incasso neemt de exporteur het initiatief. Hij laat zijn bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels) aanbieden bij de importeur. De importeur kan pas over de goederen beschikken als hij heeft betaald, of de wissel heeft geaccepteerd.

De bank is alleen intermediair in de transactie. De exporteur houdt het risico dat de importeur niet betaalt of de wissel niet accepteert. Als dit gebeurt terwijl de goederen al op de plaats van bestemming zijn aangekomen, dan moet hij kosten maken om de goederen terug te krijgen of ergens anders te verhandelen.

Voor wie?

Voor ondernemingen die internationale transacties doen en zelf willen bepalen welke betalingsrisico's ze willen lopen.

Kosten

Tarieven (pdf, 69kB)

Soorten

Documents against Payment (D/P) 
Hiermee geeft u ons de opdracht om de handelsdocumenten aan de importeur ter beschikking te stellen tegen betaling van het afgesproken incassobedrag.

Eerder beschikken over uw geld 
U heeft met een afnemer afgesproken dat hij de termijnwissel op een bepaalde datum in de toekomst betaalt. Wilt u toch eerder over het geld beschikken, dan kunt u de wissel laten disconteren. Dit houdt in dat u de termijnwissel aan ons verkoopt, onder aftrek van de discontorente. 

Documents against Acceptance + Aval (extra betalingszekerheid) 
Wilt u nog meer zekerheid? Kies dan voor D/A plus Aval. De toevoeging 'Aval' staat voor 'avalisation'. Dit betekent dat de bank van de importeur garant staat voor de betaling van de wissel op de vervaldag.

Aanvullende informatie

Aanvragen

Voor het verzenden van uw documenten naar de bank en het opstellen van uw incassovoorwaarden kunt u terecht bij onze adviseurs van de Servicedesk Trade. Hier vraagt u ook een elektronisch verzendformulier aan. Neem contact op via 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com.

Vragen of advies?

Meer weten over Documentaire Incasso's? Bel de adviseurs van de Servicedesk Trade via 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw relatiemanager.