Standaardbankverklaring

Stelt uw accountant uw jaarrekening op? Dan gebruikt hij daarbij een Standaardbankverklaring. Deze verklaring geeft een overzicht van al uw bankzaken op een bepaalde datum. Dit heet de peildatum.

Hoe vraag ik een Standaardbank-verklaring aan?

U kunt een Standaardbankverklaring aanvragen met een peildatum aan het einde van een maand. Wilt u een peildatum op een ander moment dan de maandultimo, als het een gebroken periode betreft? Dan betaalt u iets meer.
 
 • Download het aanvraagformulier (pdf, 31kB) en print deze.
 • Vul het formulier in. Kijk voor aanvullende informatie onderstaand op de Toelichting.
 • Onderteken het formulier. Laat het tekenen op de eerste pagina door de rekeninghouder (of rekeninghouders wanneer gezamenlijk bevoegd) van uw bedrijf (entiteit) of de houder van een zakelijke volmacht die als zodanig bekend is bij ABN AMRO. 
 • Meerdere bedrijven? Houd hierbij ook rekening met de tekeningsbevoegdheid van rekeninghouders per entiteit. Twijfelt u of heeft u hierover vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op.
 • Stuur het formulier naar: 

  ABN AMRO Bank N.V. 
  Client Service (PAC EA8211)
  Postbus 2059 
  3500 GB Utrecht
Voor aanvragen met een omzet boven de 250 mln, neemt u contact op met de Service Desk. 

NB: wij accepteren alleen de papieren versie van het aanvraagformulier. Digitale versies met digitale ondertekening kunnen wij niet verwerken. 
 

Toelichting

In de aanvraag moet u de volgende informatie vermelden: 
 
 • Per welke datum de Standaardbankverklaring opgesteld moet worden (peildatum).
 • Alle namen van de bedrijven (entiteiten) en betrokken rekeningnummers. U kunt eventueel een lijst als bijlage bij het aanvraagformulier voegen.
 • De gegevens van uw accountant. Denk aan naam, adres, woonplaats en contactpersoon. 
 • Rechtsgeldige ondertekening: houd bij de ondertekening van de aanvraag rekening met de tekeningsbevoegdheid van rekeninghouders of gevolmachtigde per entiteit.
 • Bij meerdere bedrijven binnen een holding, kunnen wij uw aanvraag als één totaal behandelen. Dit bespaart u kosten. Wilt u dit niet? Vermeld dit op uw aanvraagformulier.

Vraag hier uw bankverklaring aan

Stelt uw accountant uw jaarrekening op? Dan gebruikt hij daarbij een Standaardbankverklaring. Deze verklaring geeft een overzicht van al uw bankzaken op een bepaalde datum. Dit heet de peildatum.

Aanvragen standaardbankverklaring

Wat kunt u van ons verwachten?

Als wij de originele aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen wordt de Standaardbankverklaring verzonden. Aanvragen in de piekperiode - eerste kwartaal van het jaar - hebben een andere doorlooptijd; aanvragen ingediend vóór 18 januari worden uiterlijk eind januari verzonden aan de klant en accountant. 
 
Er gaat één exemplaar van de standaardbankverklaring naaar de accountant en één naar de klant. Dit is een verplichting vanuit de NIVRA-normen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag sturen wij de Bankverklaring rechtstreeks naar de accountant. U ontvangt een kopie van de Bankverklaring.
 
Standaardbankverklaringen kunnen met een peildatum tot maximaal vijftien maanden in het verleden worden aangevraagd. Voor een peildatum daarvoor zijn geen historische gegevens voor de standaardbankverklaring beschikbaar.

Tarieven Standaardbankverklaring

De tarifering vindt achteraf plaats en wordt aan u gemeld via de maandnota’s.
Het tarief is afhankelijk van de peildatum en is als volgt:
 
 • Voor een aanvraag per maandultimodatum berekenen wij per entiteit EUR 115,00 exclusief 21% BTW. Bij aanvragen voor verschillende entiteiten binnen één relatiecomplex tellen wij de tarieven van de individuele entiteiten bij elkaar op en maximeren wij de kosten op EUR 600 exclusief 21% BTW.  
 • Bij een aanvraag per iedere andere datum - dus geen maandultimodatum - berekenen wij per entiteit EUR 175, exclusief  21% BTW. Bij aanvragen voor verschillende entiteiten binnen één relatiecomplex tellen wij de de tarieven van de individuele entiteiten bij elkaar op en maximeren wij de kosten op EUR 750 exclusief 21% BTW.

Bankverklaring voor oprichting BV

U kunt een Bankverklaring bij uw regionale Client Services aanvragen als: 
 
 • uw BV of NV ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • u een zakelijke betaalrekening bij ABN AMRO heeft.
 • u het aandelenkapitaal op de nieuwe rekening stort.
We sturen een schriftelijk overzicht van de financiële gegevens van uw onderneming rechtstreeks naar uw notaris. U ontvangt een kopie voor uw eigen administratie.

Tarieven Bankverklaring voor BV

Kosten van een Bankverklaring voor oprichting van een BV of NV bedragen EUR 50, exclusief 21% BTW).

De tarifering vindt achteraf plaats en wordt aan u gemeld via de maandnota’s.

Aanvragen standaardbankverklaring