Naar de navigatie Naar de inhoud

Buitenlandse cheque verzilveren

Hoe gaat het afrekenen van cheques?

Heeft u een cheque ontvangen en wilt u deze op uw ABN AMRO rekening laten bijschrijven? Voor het afrekenen zijn er twee manieren: Onder Gewoon Voorbehoud (OGV) en na incasso. 

 

Onder Gewoon Voorbehoud (OGV)

Het bedrag op de cheque wordt na verwerking meteen op uw rekening bijgeschreven. Deze bijschrijving is onder voorbehoud.

Dit betekent dat wij het bedrag weer van uw rekening kunnen afschrijven als de cheque niet betaald wordt aan de bank. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo is bij degene die de cheque uitschrijft of er met een cheque is gefraudeerd.

Wij adviseren u om geen cheques voor kleine bedragen te accepteren (bijvoorbeeld minder dan € 30,-), omdat de verwerkingskosten dan hoger zijn dan de opbrengst van de cheque.

Na incasso

Bij afrekening na incasso wordt een cheque pas als definitieve betaling op uw rekening bijgeschreven, nadat wij het bedrag van de betrokken bank van de uitschrijver van de cheque hebben ontvangen. U loopt dus niet het risico dat het bedrag weer van uw rekening kan worden afgeschreven.

Is er met de cheque die u heeft gekregen gefraudeerd? En heeft u het geld van deze cheque al op uw rekening staan? Dan kan ABN AMRO wel het overgemaakte bedrag zonder uw toestemming van uw rekening afschrijven.

Een cheque mag alleen na incasso worden afgerekend als het chequebedrag € 100,- of meer bedraagt, of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta anders dan USD, CAD of GBP. Voor de Verenigde Staten geldt een minimum chequebedrag van USD 500,-, voor Canada CAD 300,- en voor het Verenigd Koninkrijk GBP 100,-.

 

Wanneer is afrekenen na incasso gebruikelijk?

ABN AMRO rekent cheques meestal OGV af. Wij zijn niet verplicht dat te doen. In bepaalde gevallen kunnen we cheques na incasso afrekenen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld als:

 • Het om een afrekening gaat ten gunste van particuliere klanten of klanten die zelden een cheque aanleveren.

 • Er geen OGV-contract bestaat met het betrokken land of de betrokken bank.

 • Er onvoldoende saldo op uw rekening staat of de kredietruimte op uw rekening ontoereikend is om eerder OGV afgerekende bedragen terug te kunnen boeken. Bijvoorbeeld als een cheque onbetaald retour komt.

 • Er twijfel bestaat over de integriteit van de uitschrijver van de cheque.

U kunt ook zelf verzoeken om een cheque ter incasso te nemen zodat u bij afrekening zekerheid heeft over de betaling.

 

Welke alternatieven zijn er voor cheques?

Een cheque is een fraudegevoelig betaalmiddel en de verwerking ervan gebeurt grotendeels handmatig. Hierdoor zijn de kosten voor u als begunstigde vergeleken met andere betaalmiddelen zeer hoog. Wij raden u dan ook aan relaties te vragen betalingen naar u over te boeken.

 

Hoe lang is een cheque geldig?

Een cheque heeft een beperkte geldigheidsduur tenzij anders is aangegeven op de cheque. In het algemeen geldt voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een termijn van 6 maanden na uitschrijving. Voor overige landen geldt een termijn van 12 maanden na uitschrijving. Op uw verzoek kan de cheque na afloop van de geldigheidstermijn toch op incassobasis in behandeling worden genomen.

 

Waar moet uw cheque aan voldoen?

Bij het aanbieden van uw cheque aan de bank moet u uw naam op de achterzijde van de cheque plaatsen en voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Hiermee draagt u de cheque over aan de bank. Voor bedrijven geldt dat u de bedrijfsnaam en een stempel van uw bedrijf op de achterzijde van de cheque moet plaatsen.

De cheque moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het geld op uw rekening bij te kunnen schrijven:

 • Alle invulvelden aan de voorzijde van de cheque zijn ingevuld: datum, plaats, bedrag (in cijfers en letters), uw naam en de naam en handtekening van diegene van wie u de cheque krijgt.

 • Het bedrag in cijfers moet gelijk zijn aan het bedrag in letters.

 • De naam op de achterzijde moet hetzelfde zijn als de naam van de begunstigde op de voorzijde.

 • Er mogen geen wijzigingen zijn aangebracht in de muntsoort, het bedrag, de naam, datum of handtekening.

 • De cheque mag niet overgedragen zijn aan een andere begunstigde. Bijvoorbeeld: bedrijf Jansen staat op de voorkant van de cheque, de heer Jansen tekent de cheque op de achterzijde en vermeldt daarbij dat hij de cheque doorgeeft aan bedrijf Pietersen. Wij kunnen geen cheques accepteren die zijn overgedragen, omdat wij de geldigheid van de tussenliggende overdracht niet kunnen controleren.

 

Wat zijn de verwerkingskosten van cheques?

Een afrekening na incasso vergt meer administratieve handelingen. Daarom zijn de kosten van een incasso-afrekening van een cheque hoger dan de kosten van een OGV-afrekening.

Volg ons via

 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube