Ziekenhuis Tergooi, met locaties in Hilversum, Blaricum en Weesp, bereidt zich voor op de realisatie van een nieuw ziekenhuis in één van de groenste gebieden van Nederland. Zorg, natuur en wonen komen samen in gezondheidspark Monnikenberg in Hilversum. De locatie in Hilversum wordt de hoofdlocatie van Tergooi; in Blaricum en Weesp kunnen patiënten terecht voor diverse spreekuren, onderzoeken en behandelingen. 
 
ABN AMRO is één van de financiers van de nieuwbouwlocatie. Samen met enkele andere partijen is aangestuurd op een tweefasenplan en het commitment van belangrijke stakeholders, zoals zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Door deze samenwerking is de financiering rondgekomen. Tergooi richt zich nu op een aanbesteding voor de nieuwbouw. 

Helende omgeving

De verbinding tussen zorg en groen is cruciaal in de plannen van Tergooi. Zo komen op het terrein een tuin, park en kas. Dit biedt uitloopmogelijkheden voor patiënten en hun naasten. De chemotuin is een voorziening om patiënten een chemokuur toe te dienen in de vrije natuur. Deze voorzieningen dragen bij aan een groene en gastvrije omgeving, waarin de kwaliteit van het leven van patiënten centraal staat. Samen met de VU, RUG en IVN is een programma ontwikkeld om onderzoek te doen naar de effecten van deze ‘healing environment’.

Alles in één park

Voor patiënten biedt het gezondheidspark grote voordelen. De nabijheid van verschillende zorgaanbieders vergroot de toegankelijkheid van de zorg. Lopende initiatieven op het gebied van e-health versterken deze toegankelijkheid. Ruurd Jan Roorda: ‘We zeggen weleens dat we eigenlijk twee ziekenhuizen gaan bouwen: één met stenen en een virtueel ziekenhuis, waarin plaats is voor allerlei e-health-toepassingen. Zo zal op termijn door het gebruik van beeldverbindingen bijvoorbeeld een deel van de patiënten niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen voor een controle. Samen vormen die twee ziekenhuizen één totaalconcept.’

De ontwikkeling van transmurale zorg met partners in de keten is het centrale thema voor Tergooi. Gezondheidspark Monnikenberg biedt zowel ruimte aan de specialistische ziekenhuiszorg van Tergooi als revalidatie en nazorg. Zo vestigen zich hier bijvoorbeeld ook Merem Behandelcentra, het Dialysecentrum ’t Gooi, de Trombosedienst en de Regionale Ambulancevoorziening.  

Duurzame zorg van de toekomst

Tergooi heeft de ambitie om het duurzaamste ziekenhuis van Nederland te worden. Een duurzaam energieconcept, duurzaam materiaal gebruik, voorkomen van verspilling zijn hierin belangrijk. Tergooi werkt hierbij samen met organisaties als USI om zijn ambities te verwezenlijken . Op dit moment onderzoekt Tergooi de mogelijkheden voor het toepassen van duurzame energiebronnen. Het ontwerp voor de nieuwbouw kwalificeert voor een ‘excellent’ BREAAM-NL certificaat. Dit certificaat was een voorwaarde in het financieringsaanbod.

Projectkenmerken

  • BREAAM-NL excellent voor de nieuwbouw
  • Chemotuin
  • Verzorgingsgebied van 280.000 inwoners
  • Circa 200 medisch specialisten en 3.000 medewerkers
  • Zowel acute, als klinische en poliklinische zorg
  • 16 Medisch specialistische opleidingen