Over OVG Green Loan

OVG Real Estate en ABN AMRO bundelen hun krachten om leegstaand vastgoed te verduurzamen in Nederland. De eerste gecertificeerde groene lening – ook wel Green Loan - van 80 miljoen euro op vastgoedgebied is hiermee een feit. Het gaat om vier kantoorpanden, samen goed voor ruim 50.000 m² leegstaand commercieel vastgoed. De panden uit begin jaren '90 zijn duurzaam gerenoveerd en herontwikkeld en tegelijkertijd veel energie-efficiënter geworden. De kantoorpanden 'New Tide' en 'Maxium' staan in Rotterdam en; 'Boutique Offices' en 'Spark' bevinden zich in Amsterdam. Het project levert een besparing van ruim 750 ton CO² per jaar op. Dat komt overeen met het elektriciteitsgebruik van meer dan 110 woningen per jaar.

Eerste Green Loan is een feit

ABN AMRO financiert deze transformatie via een Green Loan. Een team van specialisten uit verschillende disciplines binnen de bank is samengesteld om de Green Loan te realiseren. Joop Hessels, verantwoordelijk voor Green Bonds binnen ABN AMRO: 'Samen met OVG hebben we een raamwerk ontwikkeld. Daarmee kunnen in de toekomst ook professionele duurzame investeerders direct in verduurzaming participeren. Zo kunnen we samen de duurzame herontwikkeling van vastgoed in Nederland versnellen. Inmiddels is de tweede Green Loan een feit. We selecteren alleen die projecten die verbeteren naar een A-label en gemiddeld tenminste 30% minder CO² verbruiken. Hiermee voldoen ze aan de duurzame vastgoedstandaard van het Climate Bond Initiative. Deze non-profit organisatie stelt samen met investeerders en wetenschappers duurzame standaarden vast.'

Duurzame panden

OVG Real Estate en ABN AMRO nodigen ook andere uitgevende instellingen, investeerders en adviseurs uit om bij te dragen aan meer energiezuinige bouw-, renovatie- en transformatieprojecten. 
Rutger Schuur, Directeur Real Estate ABN AMRO: 'Het past goed binnen onze ambitie om de transitie naar duurzaam vastgoed te versnellen. Zo hebben wij eerder 1 miljard financiering beschikbaar gesteld en onze klanten inzicht gegeven in energiebesparingsmogelijkheden. Ik ben er trots op dat we met deze eerste Green Loan de handen ineenslaan om bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse vastgoedmarkt en om leegstaande panden duurzaam te herontwikkelen.'
 
Coen van Oostrom, oprichter en CEO OVG Real Estate: 'We zijn verheugd deze mooie samenwerking met ABN AMRO aan te kondigen om leegstaande kantoorgebouwen te herontwikkelen naar verantwoord vastgoed. We onderschrijven de inzet van ABN AMRO voor duurzame projecten en hun durf om risico te nemen en kijken ernaar uit om onze kennis van duurzame, high-tech en slimme werkruimtes hiermee te combineren. We zien het als een uitdaging om samen bestaande panden zodanig te vernieuwen dat we bijdragen aan het halen van ambitieuze energiedoelstellingen.'

Verbeteringen

  • Energielabel A na renovatie 
  • Klimaatinstallatie met energie-efficiënte koelmachines 
  • Energie-opwekkende liften 
  • LED verlichting 
  • Koude- en warmteopslag 
  • Hergebruik van regenwater (waterefficiënte toiletten en fonteintjes) 
  • Waterbesparende kranen 
  • Zonnepanelen op het dak

Circulaire economie

Een circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen.

meer over circulaire economie