Uniek in architectuur en duurzaamheid

Medio 2019 heeft de skyline van Amsterdam een nieuwe toevoeging: HAUT. Aan de oever van de Amstel zal dit nieuwe woongebouw verrijzen. Met zijn 73 meter is HAUT het hoogste houten woongebouw van Nederland. Het gebruik van hout als voornaamste bouwmateriaal maakt het zowel uniek in architectuur als duurzaamheid. Deze duurzame kenmerken waren reden voor ABN AMRO en HAUT om de handen ineen te slaan. Beide partijen delen namelijk de ambitie om continue kennis op te doen over duurzame en circulaire bouw en impact te maken door deze kennis met de bouw- en vastgoedsector te delen.

Eeuwenoud bouwmateriaal als innovatie

Eigenlijk is het ironisch; hout is een eeuwenoud bouwmateriaal, maar bouwen met hout is nu dé innovatie in duurzaam bouwen. Wat maakt het zo innovatief? Ten eerste heeft hout unieke duurzame kwaliteiten. Bij het produceren en gebruiken van bouwmaterialen als staal en beton wordt CO2 uitgestoten. Bij het bouwmateriaal hout is dit juist andersom: hout slaat van nature CO2 op. In het hout dat wordt gebruikt om HAUT te bouwen is 2500 ton CO2 opgeslagen. In vergelijking, als het casco van dit gebouw in beton zou worden gebouwd, in plaats van in hout, zou er in het bouwproces sprake zijn van circa 25 keer meer CO2 uitstoot. Naast de impact op de uitstoot van CO2, geeft de inzet van hout als bouwmateriaal een ander geluid in de veelal verstenigde steden. Zo heeft hout een hele andere beleving; het ademt en leeft, voelt warmer aan en draagt zo bij aan het wooncomfort. Hiermee laat HAUT zien dat duurzaam ook mooi en comfortabel kan zijn en zo waarde toevoegt voor de eindgebruiker.

Wij willen aantonen dat je op een duurzame en innovatieve manier kunt bouwen zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Met de kennis die wij daarbij opdoen, kunnen wij de bouw- en vastgoedwereld verder brengen. Bovendien: het gebruik van hout als constructiemateriaal is niet alleen technisch mogelijk, de markt is er ook rijp voor. Wij zien dat het duurzame aspect van HAUT kopers aantrekt. Ook dat is een belangrijk signaal aan de bouw- en vastgoedsector.

—Bob Jansen, projectontwikkelaar bij Lingotto

Eerste woongebouw met hoogste duurzaamheidslabel

Deze duurzame kwaliteiten hebben ertoe geleid dat HAUT het eerste woongebouw is dat het hoogst haalbare duurzaamheidslabel krijgt: BREEAM Outstanding. Naast de houten hoogbouwconstructie heeft HAUT energie-opwekkende gevels (middels zonnepanelen) en triple glas (zeer goede isolatie). Als HAUT straks in gebruik is, produceren de zonnepanelen meer dan 50% van het primaire energiegebruik van het gebouw. Ook zijn de toegepaste materialen zoveel mogelijk herbruikbaar. De combinatie van deze kenmerken zijn belangrijke aspecten in het toekennen van het duurzaamheidslabel. Een unieke prestatie in de Nederlandse woningbouw en een voorbeeld voor gezonde stadsontwikkeling. 

Dé norm om duurzaamheid te meten in Nederland is het BREEAM certificaat. Tot op heden hebben met name kantoorgebouwen in Nederland een BREEAM certificaat. HAUT zet een nieuwe norm door ook als woongebouw zo’n certificaat aan te vragen, en HAUT legt de lat meteen hoog door voor de hoogste ambitie (‘outstanding’) te gaan.

—Michiel Hagenouw, sustainability consultant bij ARUP

Voorgefabriceerd systeem

Het wooncomplex wordt gemaakt met wanden en vloeren van een geprefabriceerd houten bouwsysteem. Het gebouw wordt verdieping voor verdieping in elkaar gezet met panelen van zogenaamde Cross Laminated Timber (CLT). Met deze CLT-panelen wordt relatief snel gebouwd: in circa 100 dagen bouwtijd zal de top worden bereikt. De gevel, bestaande uit hoofdzakelijk glas, zonnepanelen en vloerranden van een steencomposiet, wordt opeenvolgend per verdieping als een hoes over het gebouw getrokken om het hout en de toekomstige bewoners te beschermen tegen weersinvloeden.

Door te bouwen met hout in plaats van met beton, is er sprake van een grote vermindering van de CO2-uitstoot in het bouwproces. Om een beeld te geven van deze besparing: deze is gelijk aan de CO2-uitstoot gedurende meer dan 10 jaar door het primaire energiegebruik van de 51 woningen.

—Bob Jansen, projectontwikkelaar bij Lingotto

Overdekte stadstuin als living lab

Op de begane grond van HAUT komt een unieke overdekte stadstuin, de Hortus, als verlengstuk van het aangrenzende Park Somerlust. Zo benut HAUT zijn unieke ligging aan zowel het Park als de Amstel. Deze publieke plint is vrij toegankelijk en functioneert als inspirerende ontmoetingsplek en living lab rondom thema’s als verduurzaming, de gezonde stad en bouwen met hout. De Hortus volgt het voorbeeld van CIRCL, het paviljoen dat ABN AMRO momenteel naast haar hoofdkantoor in Amsterdam realiseert. In dit paviljoen staan de principes van de circulaire economie zo veel mogelijk centraal, net zoals HAUT de herbruikbaarheid van materialen in de constructie hoog in acht neemt.

Cross-sectorale samenwerking

HAUT wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen vastgoedontwikkelaar Lingotto, Nicole Maarsen, Team V Architectuur en ARUP. Daarnaast heeft HAUT meerdere partners, waaronder ABN AMRO. De rode draad voor al deze partijen is de drive om te innoveren, inspireren en verduurzaming in de bouw- en vastgoedsector te versnellen.

Projectkenmerken

  •  50 koopwoningen van merendeels 135 tot 225 m2 en 1 penthouse van 450 m2 
  • Fietsenstalling en ondergrondse parkeergarage met parkeerlift 
  • Integere luxe met uitzicht over de Amstel
  • Publieke begane grond met Hortus
  • BREEAM Outstanding Ontwerpcertificaat
  • Zonnepanelen op het dak en in de gevel voor de opwekking van duurzame energie 
  • Triple glas, van ‘vloer tot plafond’
  • Gebruik van duurzaam Europees naaldhout als voornaamste bouwmateriaal

Circulaire economie

Een circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen.

meer over circulaire economie