Over een kleine twee jaar zitten de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) in één gebouw in Amsterdam Zuid. Bij de zoektocht is bewust gezocht naar een leegstaand kantoorpand, dat volgens de laatste state of the art duurzaamheidstechnieken wordt ‘vernieuwbouwd’. Door deze duurzaamheidstoepassingen zijn de kosten per vierkante meter goedkoper dan de huidige gebouwen. Duurzaamheid en sociale betrokkenheid vormen de grondslag van de loterijen. Een uitstekende match met de ABN AMRO ambities die mede om deze redenen het vastgoed financiert.

BREEAM

Het streven is om het gebouw BREEAM Outstanding te laten certificeren. Hierdoor voldoet het gebouw aan ABN AMRO’s green bond criteria, zodat de lening op een duurzame manier kan worden geherfinancierd bij duurzame institutionele beleggers. “Onze nieuwe plek wordt een duurzaam gebouw, waarin zowel onze medewerkers als onze gasten zich prettig voelen. Een gebouw waar voldoende daglicht, goede akoestiek, frisse lucht en frisse kleuren zorgen voor een aangename leefomgeving.” Esther Wubben, projectleider Huisvesting Goede Doelen Loterijen.

‘Duurzaam (ver)bouwen: Gewoon Doen?!’

Ter gelegenheid van de verhuizing organiseerden De Goede Doelen Loterijen een visiebijeenkomst ‘Duurzaam (ver)bouwen: Gewoon Doen?!’ op 9 sept jl. in het nog leegstaande pand. Het onderwerp van die middag “Hoe zorgen we er met elkaar voor dat duurzaam bouwen de gewoonste zaak van de wereld wordt?” werd ingevuld door onder andere Rutger Schuur, Hoofd Real Estate Clients ABN AMRO. Rutger sprak over het belang en de ambitie van ABN AMRO om de transitie naar duurzaam vastgoed te versnellen, omdat het waardebestendig is en een aantrekkelijke investering voor beleggers vormt.

Natuurlijke materialen

Bij de inrichting en het interieur wordt gebruik gemaakt van circulaire, Cradle to Cradle en natuurlijke materialen. Natuurstenen vloeren, gerecycled textiel en verf gemaakt van natuurproducten zijn hier voorbeelden van. De Goede Doelen Loterijen stellen hun gebouw open voor hun deelnemers en buurtbewoners. Zij kunnen onder meer terecht in het publieke restaurant en een kijkje nemen bij wisselende exposities van goede doelen projecten. Daarnaast krijgt het pand een TV-studio en een auditorium.

Relevante factoren

  • Beethovenstraat 200, Amsterdam
  • 2400 vierkante meter zonnepanelen
  • Installatie voor warmte-koudeopslag
  • Geïsoleerde gevel van driedubbel/tripleglas
  • Opvang regenwater t.b.v. daktuinen, sprinklerinstallatie en grijswatercircuit
  • Minstens 35% waterverbruik uit regenwater
  • Bijna 85% minder energieverbruik
  • 150 ton minder CO² uitstoot per jaar dan een gemiddeld kantoor
  • Ambitie naar BREEAM Outstanding certificering

Circulaire economie

Een circulaire economie gaat bewuster en efficiënter om met energie en grondstoffen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen, adviseert ABN AMRO klanten zo goed mogelijk over duurzame bedrijfsmodellen.

meer over circulaire economie