Over Genexis

Genexis is Europees marktleider op het gebied van de ontwikkeling van glasvezelmodems die bij consumenten thuis worden geplaatst. Door haar internationaliseringsstrategie heeft Genexis tussen 2010 en 2013 een substantiële omzetgroei gerealiseerd. Een groot deel van haar succes komt door een zorgvuldige selectie van focuslanden. Ook een duidelijke toegevoegde waarde in de oplossingen die Genexis haar klanten biedt, heeft hieraan bijgedragen. Verder wordt de internationale groei versneld door een goede balans van eigen vestigingen en verkooppartners.  

Genexis' behoefte

Genexis heeft een focus op continue groei om te zorgen dat zij concurrentie telkens voorblijft. Zo is geïnvesteerd in een buitenlandse netwerk. In de eerste jaren voornamelijk gefinancierd uit eigen winst. Toen Genexis met ABN AMRO in gesprek kwam, stond ze op het punt om fors te investeren in de volgende generatie van producten. Om zich verder te onderscheiden in haar markten. Op dat moment was er behoefte aan een extra kapitaal injectie om de volgende stap te maken in groei.

Onze aanpak

Met Genexis hebben wij de langetermijnstrategie en de toekomstverwachtingen besproken. Ook hebben wij gekeken naar een optimale financieringsstructuur die past in de huidige bedrijfsvoering en de ruimte geeft om de doelstellingen te realiseren. Van belang hierbij was vooral de beschikbaarheid van middelen om op tijd een voldoende ruime financieringsstructuur neer te leggen.

Onze oplossing

We hebben de financieringsbehoefte van Genexis ingevuld met een Groei- en Innovatielening met uitgestelde aflossingsdruk. De Groei- en Innovatielening is een financiering waarvoor het Europese Investeringsfonds 50% garant staat. Hierdoor konden we tegen betere voorwaarden een bedrijfsfinanciering verstrekken. Het Europees Investeringsfonds heeft een garantiefaciliteit van € 1 miljard beschikbaar gesteld voor een aantal banken in alle EU-landen. Voor Nederland heeft het Europees Investeringsfonds gekozen voor ABN AMRO door haar jarenlange ervaring met snelgroeiende en innovatieve bedrijven in het Nederlandse MKB.

Groei- en Innovatie specialist Robert van de Ven

"Genexis is een onderneming die perfect past in de High Tech sector. Zij heeft behoorlijke groeikansen en weet deze ook te benutten. Mooi dat wij als bank deze onderneming in haar groei konden ondersteunen."

— Rob van de Ven, Specialist Groei- en Innovatie

Meer informatie