Om te blijven groeien in de hypotheekmarkt, is het essentieel om over voldoende kapitaal te beschikken. Een securitisatie is daarvoor een goed instrument. Maar in een veranderde wereld van IFRS, Basel 3 en Solvency 2 was Delta Lloyd Bank op zoek naar een aangepaste structuur zonder de gebruikelijke swap.

Behoefte Delta Lloyd Bank

Om deze groei voort te zetten, is het voor Delta Lloyd Bank essentieel om over voldoende kapitaal te beschikken en zo liquide en solvabel te blijven. Belangrijke criteria waar de toezichthouder scherp naar kijkt. Bovendien had Delta Lloyd in 2014 een omvangrijke herfinanciering te doen van bestaande securitisaties. In een veranderde wereld van IFRS, Basel 3 en Solvency 2 waren ze op zoek naar een aangepaste structuur zonder het gebruik van een swap.

Aanpak en oplossing

ABN AMRO is al jaren trusted advisor van Delta Lloyd en de afgelopen jaren zijn meerdere financieringen verstrekt. Als enige partij hebben wij proactief contact gezocht om een naderende herfinanciering te bespreken. Naast een strategische dialoog konden we ook een innovatieve oplossing bieden. Bovendien waren we bereid deze vorm te geven. Delta Lloyd Bank koos hierdoor ABN AMRO voor de rol als lead manager om de transactie te arrangeren en te distribueren.
 
Er is voor 1,6 miljard euro aan hypotheekleningen gesecuritiseerd en verkocht aan institutionele beleggers. Voor het eerst sinds jaren is dit gebeurd zonder back-to-back swap, maar met een cap op de rente. Hierdoor is een simpel en duidelijk product ontstaan dat een nieuwe impuls geeft aan de securitisatiemarkt. Met als resultaat dat Delta Lloyd weer ruimte creëert op de balans om nieuwe hypotheken te verstrekken. Voor Arena NHG 2014-I en Arena NHG 2014-II heeft Delta Lloyd de Dutch Securitisation Award 2015 gewonnen.

"Een securitisatie zonder renteswap vraagt om een innovatieve structuur. De oplossing van ABN AMRO past helemaal in de huidige marktsituatie." —Hendrik-Jan Luikinga, Director Treasury Delta Lloyd Bank

Relevante factoren

  • Verandering in wettelijke kaders en andere inzichten van rating agencies hebben invloed op de derivaten die worden gebruikt bij securitisaties
  • IFRS boekhoudregels maken swaps bewerkelijk
  • Er zijn steeds minder bancaire tegenpartijen die back-to-back swaps kunnen of willen aanbieden