Blink's eerste lesconcept Groove.me, waarbij kinderen Engels leren door popmuziek, verscheen in 2012. Inmiddels kiest 1 op de 2 scholen op zoek naar een nieuwe lesmethode Engels voor dit lesconcept. Groove.me kreeg in 2012 een IPON-nominatie. In 2013 won het de internationale Comenius Award voor een excellent en vernieuwend cross-mediaal lesconcept. Daarmee was Blink Educatie de enige Nederlandse educatieve uitgeverij die een prijs won.

Blink's behoefte

Gezien de kansen in de markt van digitale lesmethoden, wilde Blink de verdere ontwikkeling van innovatieve lesmethode versnellen en was zij daarvoor op zoek naar aanvullende financiering. Ondanks dat Blink niet beschikte over een WBSO-verklaring, hebben wij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen het  Agentschap NL) weten te overtuigen van het innovatieve karakter van deze klant en deze investering.

Aanpak en oplossing

Samen met de Specialist Groei & Innovatie hebben we ons verdiept in het verdienmodel van deze branche. Voor deze financiering was het vooral van belang het cashgenererend vermogen van de immateriële activa in te schatten, zoals digitale lesmethoden. Op basis van deze kennis hebben we met Blink de mogelijkheden en onmogelijkheden van de financiering besproken. Met een Borgstellingskrediet kon Blink de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden financieren én het seizoenspatroon van de traditionele uitgeefactiviteiten opvangen. 

"Van een klant horen dat men zonder onze hulp nooit zover gekomen zouden zijn. Een klant die uitkijkt naar het gesprek met de bank, dat vind ik mooi!"

—Aart Termeer, Senior Relatiemanager Bedrijven Eindhoven

"Samen met de ondernemer onderzoeken hoe we kunnen helpen zijn verwachte groei te financieren. Samen inschatten van de dynamiek van de innovatie die vaak ten grondslag ligt aan die verwachte groei. Dat geeft mij energie."

—Hans Klomp, Specialist Groei & Innovatie